X

I Varberg hanteras nästan 2 000 000 000 kr i kontanter varje år. Det är en väldig massa pengar och det vill vi försöka ändra på. Med färre kontanter i omlopp kan vi påverka både i arbetsmiljön och den yttre miljön i en positiv riktning. Som konsument kan du hjälpa till genom att betala dina inköp med kort istället för med kontanter, även vid mindre belopp. Med färre kontanter i butiker, restauranger och banker minskar även risken för överfall och rån. Kontanthanteringen kräver många och långa transporter med negativ påverkan som följd.

Tryggare Varberg är ett samverkansprojekt som ska göra Varberg till en tryggare stad att leva och arbeta i. Syftet med projektet är att minska användandet av kontanter och på så sätt öka tryggheten för butikspersonal och kunder i Varberg. Bakom projektet står Marknad Varberg tillsammans med en rad samarbetspartners.

OM PROJEKTET

Tryggare Varberg är ett samverkansprojekt för att göra Varberg till en tryggare stad att leva och arbeta i. Syftet med kampatnjen är att minska användandet av kontanter och på så sätt öka säkerheten för butikspersonal och kunder i Varberg. Målet är att minska kontantmängden i Varberg med 180 mkr på årsbasis. Bakom projektet står Marknad Varberg tillsammans med en rad samarbetspartners.

Som konsument kan du hjälpa till genom att betala med kort istället för med kontanter. Med färre kontanter i butiker, restauranger och banker så minskar intresset för överfall och rån. Även transporter av kontanter har negativ miljöpåverkan.

På många ställen kan du även avrunda köpbeloppet när du betalar med kort. På så sätt fyller du på plånboken med pengar till småinköp. Då hjälper du även till med att minska butikens kontantkassa.

I Varberg hanteras det nästan 2 miljarder kronor i kontanter varje år. Kan vi tillsammans hjälpas åt att minska mängden kontanter i omlopp skapar vi en tryggare miljö, försvårar för kriminella och vi tar även vårt miljöansvar. Kontantbehovet ger upphov till omfattande transporter med negativ miljöpåverkan som följd.

Med färre kontanter i omlopp minskar intresset för rån och överfall. Det skapas en tryggare arbetsmiljö för anställda i branscher med kontanthantering.

Kontanter kostar

En vanlig uppfattning är att det är gratis att hantera kontanter medan kortanvändningen är kostsam. Detta stämmer inte. Kontanterna ska beställas, räknas, köras i värdetransporter, laddas i bankomater, räknas igen och sedan samlas in. Varje gång du använder en sedel eller ett mynt så kostar det. I och för sig endast några kronor vid varje tillfälle men många bäckar små… under ett år blir det stora kostnader, närmare bestämt 10 miljarder kronor.

Nu är det är inte gratis att hantera kort heller. Butiker, krogar och caféer måste köpa in kortautomater och bankerna behöver investera i IT-system. Men detta är fasta kostnader. Kontanter är eftertraktade och vid överfall och rån tillkommer kostnader för polis, sjukvård, personligt lidande, sjukskrivningar med mera. Och bankrån är bara ett exempel på kriminalitet kopplad till kontanter.

Av tradition använder vi oss mycket av kontanter i vårt samhälle. Tekniken har dock utvecklats och det är dags att tänka om. Vi ser övergången från kontanter till kort som en viktig säkerhetsfråga.

Kontanthanteringen ger upphov till flera risker för rån och hotfulla situationer vid t ex:

  • Bankomaten
  • I butiken
  • På väg till servicebox
  • När serviceboxen töms
  • Transport till och från värdedepå
  • Vid laddning av kontanter i bankomat

PARTNERS

Det är många som vinner på att vi satsar på en tryggare och säkrare arbetsmiljö, alla är vinnare när det handlar om att skydda vår yttre miljö. Här hittar du alla som deltar i projektet.